Darowizna pieniężna od rodziców to dla wielu młodych ludzi jedyna możliwość na zakup wymarzonego mieszkania za gotówkę. Przekazanie dużej kwoty wiąże się z wieloma formalnościami i koniecznością zapłacenia podatku.

Każda darowizna od rodziców z definicji jest zwolniona od podatku. Według obowiązujących przepisów każdy z rodziców może przekazać swojemu dziecku darowiznę w kwocie nie wyższej niż 9637 zł, bez konieczności zgłaszania tego faktu do Urzędu Skarbowego. Oboje rodziców może zatem ofiarować swojemu dziecku ponad 19 tys. zł. Wyższa kwota darowizny powinna być już udokumentowana przed Urzędem Skarbowym.

Brak odpowiedniego udokumentowania takiej darowizny może wiązać się nałożeniem kary przez US na obdarowane dziecko w wysokości 20% wartości darowizny. Zatem przy darowiźnie w wysokości 200 tys. zł kara wyniesie aż 40 tys. zł! To duża kwota, którą każdy z nas wolałby przeznaczyć na remont nabytej nieruchomości niż płacić karę. Dlatego też przyjmując darowiznę od rodziców na zakup mieszkania lepiej upewnić się, że wszystkie obowiązki związane ze zgłoszeniem darowizny zostały dopełnione.

Co zrobić zatem, aby uniknąć opodatkowania?

  • Rodzice musza odpowiednio udokumentować przekazanie dziecku pieniędzy i jasno określić cel, na jaki zostaną wydatkowane.
  • Dziecko musi zgłosić fakt otrzymania darowizny wypełniając druk SD-Z2 i przekazać do US za pośrednictwem poczty lub osobiście.

Przekazanie i zgłoszenie darowizny może przebiegać na 2 sposoby:

  1. Rodzice przekazują darowiznę przelewem (lub przekazem pocztowym) na konto dziecka, a dziecko przelewa tę kwotę sprzedającemu mieszkanie, następnie zgłasza fakt otrzymania darowizny w US.

Darowizna od rodziców w kwocie wyższej niż 9637 zł powinna zostać przekazana przelewem (lub przekazem pocztowym). Przekazanie gotówki może spowodować obciążenie podatkiem, gdyż nie będzie wymaganego w ustawie potwierdzenia transakcji. Nie wystarczy tutaj również pisemna umowa darowizny pieniędzy na zakup mieszkania – musi być przelew (lub przekaz pocztowy)! Ważne, aby przelew był również odpowiednio zatytułowany i zawierał cel na jaki mają być wydatkowane środki.

W tej wersji to dziecko przekazuje otrzymane środki sprzedającemu mieszkanie (lub deweloperowi). Dzięki temu zabiegowi US widzi, że darowizna mieści się w tzw. zerowej grupie podatkowej. Obdarowany ma obowiązek jednak zgłosić otrzymanie darowizny w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia otrzymania przelewu na konto.

  1. Rodzice przekazują darowiznę na zakup mieszkania bezpośrednio do dewelopera, a dziecko zgłasza w US fakt otrzymania darowizny.

W przypadku zakupu na rynku pierwotnym, aby uniknąć wielokrotnego przesyłania pieniędzy, rodzice mogą przekazać odpowiednią kwotę bezpośrednio deweloperowi. W tej sytuacji lepiej jednak sporządzić pisemną umowę, w której będzie zawarta informacja, że darowizna zostanie przelana bezpośrednio na konto dewelopera. W ten sposób zyskamy potwierdzenie, że darowizna była przekazana między członkami rodziny. Aby uniknąć płacenia podatku, obdarowany powinien zgłosić ten fakt do US w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny.

Warto także wspomnieć, że to rodzic może kupić dziecku mieszkanie, a następnie w ramach darowizny przekazać je dziecku. W tej sytuacji jednak nie obejdzie się bez notariusza. Ułatwienie jest takie, że nie trzeba pamiętać o dopełnieniu formalności związanych z darowizną przed US, bo tego dokonuje bowiem notariusz w naszym imieniu.

Należy również pamiętać, że zakupione mieszkanie ze środków pochodzących z darowizny powinno zostać w posiadaniu obdarowanego przez min. 5 lat od momentu zakupu. Jeśli taka nieruchomość zostanie sprzedana przed upływem tego okresu to powstanie obowiązek zapłacenia podatku dochodowego w wysokości 19% od kwoty sprzedaży.