Deregulacja rynku nieruchomości dotyczy głównie uwolnienia zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, co oznacza, że licencje zawodowe nie są już wymagane. Po deregulacji zawodu Polska Federacja Rynku Nieruchomości (PFRN), która była odpowiedzialna wcześniej za nadawanie licencji wprowadziła własne branżowe licencje zawodowe.

Co taka licencja daje potencjalnym klientom?

Każdy, aby mógł otrzymać taką licencję musi spełnić pewne wymagania, zdać egzamin licencyjny oraz przestrzegać kodeksu etyki PFRN. Na stronie PFRN można łatwo sprawdzić kto taką licencję posiada.
W kodeksie etyki z kolei pośrednicy są zobligowani m.in. do przestrzegania obowiązującego prawa na rynku nieruchomości. Klient może sprawdzić w każdym momencie, czy dany pośrednik, z którym zamierza nawiązać współpracę posiada licencję. A jeśli pośrednik stosuje nie właściwe praktyki, to można złożyć pisemną skargę, a PFRN może nawet odebrać licencję.

Skutki deregulacji zawodu

Niestety uwolnienie zawodu dla większości jest opłakane w skutkach. Bo jak w każdym zawodzie trafiają się też tacy, którzy nie są uczciwi. A brak regulacji wpływa tylko na zwiększenie tej skali, bo nie ma aparatu, który sprawuje kontrolę nad rzetelnością pośredników.

W efekcie:

– pośrednicy masowo korzystają z ofert prywatnych bez zgód właścicieli nieruchomości oraz bez podpisanych umów na pośrednictwo,

– prywatne zdjęcia są wykorzystywane do celów reklamowych przez nieuczciwe biura nieruchomości, co jest niedozwolone w naszym polskim prawie,

– przepisy RODO są notorycznie łamane, a biura tworzą nielegalne bazy danych.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule poniżej:
http://bit.ly/nie-wolno-handlowac-nie-swoim

Jak się uchronić przed nieuczciwymi biurami?

Sprawdź, czy właściciel posiada licencję zawodową, nadaną przez PFRN oraz czy biuro posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC dla tego typu działalności, co zagwarantuje bezpieczeństwo twoich transakcji zakupu lub sprzedaży nieruchomości.

Reasumując, zanim zdecydujesz się na wybór biura nieruchomości do współpracy – sprawdź je!