Polskie banki umożliwiają zaciągnięcie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania obcokrajowcom. Należy wziąć pod uwagę jednak kilka istotnych czynników, które bank analizuje. Mogą mieć one korzystny wpływ na przyznanie kredytu.

W pierwszej kolejności musisz zweryfikować, czy masz:

 • nadany numer PESEL,
 • status Rezydenta,
 • ważną kartę pobytu (na czas określony lub nieokreślony),
 • dochody uzyskiwane i rozliczne na terenie Polski,
 • związek małżeński lub rodzinny z obywatelem Polski,
 • obywatelstwo krajów UE czy poza nią,
 • zagraniczny raport BIK.

Banki mają odmienną politykę kredytową dla obcokrajowców. Pierwszą istotną rzeczą, jaką analizuje bank jest to, czy dana osoba ma nadany numer PESEL oraz czy posiada kartę pobytu.  Ważność karty pobytu, też ma znaczenie. Jedne banki akceptują karty pobytu ważne na czas określony – minimum 6 miesięcy do przodu na dzień złożenia wniosku w banku. Wówczas są w stanie udzielić kredytu nawet na 30 lat. Są również i takie, które udzielą kredytu tylko na czas ważności karty pobytu – np. na 2 lata. Niektóre banki wymagają z kolei od obcokrajowców karty stałego pobytu.

Wymogi banku

 1. Każdy bank, by mógł zarejestrować wnioskodawcę wymaga decyzji o nadaniu numeru PESEL, gdyż ten nie zawsze jest umieszczony na karcie pobytu.
 2. Kolejną kwestią jest forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony. Akceptowalne są również dochody z działalności prowadzonej i zarejestrowanej na ternie Polski. Ważne jest, aby rozliczenia z fiskusem odbywały się w Polsce, a nie za granicą. Dochody uzyskiwane z prowadzenia firm zagranicznych nie będą uznawane przez żaden bank.
 3. Ważnym elementem, na który bank zwraca uwagę to okres zatrudnienia. W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony, bank wymaga, żeby trwała ona minimum od 3 miesięcy. Jeśli natomiast umowa jest na czas określony to musi trwać minimum od 6 miesięcy i być zawarta na kolejne 12 miesięcy. Są też banki na rynku polskim, które uznają dochód z umowy na czas określony, jeśli ten trwa od 12 miesięcy.
 4. Obcokrajowcy, którzy pracują za granicą dodatkowo muszą przedstawić raport z Biura Informacji Kredytowej z ich macierzystego kraju. Obcokrajowcy pracujący w Polsce nie muszą przedstawiać takiego raportu. Banki weryfikują ich w Polskim Biurze Informacji Kredytowej.
 5. Niektóre banki wymagają, aby kredytobiorca, który jest obcokrajowcem posiadał związek małżeński z obywatelem Polski lub inne powiązania z Polską. Zaliczyć do nich można np. źródło dochodów w Polsce, wspomniany wcześniej związek małżeński lub posiadanie na własność nieruchomości w Polsce. Niektóre banki wymagają, aby wnioskodawca, który jest obcokrajowcem przystąpił do kredytu z wraz z obywatelem Polski.

Podsumowanie

Reasumując obcokrajowiec może otrzymać kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości w Polsce. Banki biorą pod uwagę szereg czynników, jak posiadanie numeru PESEL, karty pobytu oraz wszelkie powiązania z Polską. Każdy bank ma swoją politykę kredytową i odmiennie podchodzą do tematu kredytów dla obcokrajowców. Wymogi formalne w zależności od banku są dość mocno zróżnicowane. Dlatego też nie każdy udzieli kredytu mieszkaniowego obcokrajowcom. W takiej sytuacji dobrze skorzystać z pomocy eksperta kredytowego, który pomoże przejść przez cały proces kredytowy i pomoże w wyborze odpowiedniego banku.